Všetci na Slovensku a po celom svete prežívame veľmi novú a špecifickú situáciu. Je nevyhnutné, aby sme ostali doma, čo je pre mnohých úplne nová situácia. Avšak pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením nie až taká neobvyklá. Aktuálne nás všetkých spájajú rovnaké obavy o to, či niečo so svojimi deťmi zmeškáme, keď nemôžu chodiť do školy, na krúžky, terapie...

Nevieme odpovedať na všetky otázky, ale vieme, že v tejto situácií môžeme byť práve my, rodičia detí so zdravotným znevýhodnením, príkladom toho, že sa to doma zvládnuť dá. Prežili sme šok, niekoľko kríz po zistení diagnózy, našli sme tisíce riešení pre svoje deti, a preto už dokážeme v krízovom režime prežiť.

Ukážme svetu spoločne #ZVLÁDNEME TO DOMA! ”

sme doma

Orgány, inštitúcie i jednotlivci už vydali množstvo odporúčaní týkajúcich sa zvládania mimoriadnej situácie. Viacerí z nás sú zmätení, ktoré aplikovať a ako, keď nestíhame ani bežné aktivity.

Tu je zopár návodov…

aktivity s deťmi

Aj vás premáha neistota čo bude s dieťaťom, keď nemôže chodiť na terapie? Najbezpečnejšie je momentálne zostať doma. A tam predsa máme mnoho príležitostí na rozvíjanie svojho dieťaťa.

Tu sú nápady
rodičov a špecialistov...

dobre vedieť

Pre viac informácií v oblasti krízového vzdelávania, psychologického poradenstva, lekárskych služieb, podpory rodičov či dávok a financií na Slovensku, vznikli viaceré užitočné stránky.

Stručný prehľad dôležitých linkov
nájdete tu…

Dobre vedieť

Pre viac informácií v oblasti krízového vzdelávania, psychologického poradenstva, lekárskych služieb, podpory rodičov či dávok a financií na Slovensku, vznikli viaceré užitočné stránky. Stručný prehľad dôležitých linkov sme rozdelili do týchto troch oblastí:

ZDRAVIE

 1. LEKÁRA KONTAKTUJME E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY

Ak potrebujeme navštíviť lekára, vždy mu vopred zavolajme a dohodnime sa s ním, či je  návšteva ambulancie vhodná. Recepty na lieky nám lekár predpíše elektronicky. Špecializované ambulancie fungujú v krízovom režime, preto sa treba vopred ozvať telefonicky.
Aktuálne informácie o ochorení COVID-19 a s ním súvisiace opatrenia či odporúčania pre verejnosť nájdete na stránke korona.gov.sk alebo na stránke Ministerstva zdravotníctva.

Ďalšie podstatné informácie o prevencii ochorenia COVID-19 nájdete na portáli Ministerstva zdravotníctva.

 1. PODPORU PSYCHOÓGA ALEBO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA ZÍSKAME E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY

Ak sa chcete poradiť so psychológom alebo špeciálnym pedagógom, využite bezplatnú Zelenú linku 0800 864 833, ktorú zriadil Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Je k dispozícii pre rodičov, ale aj tínedžerov v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú alebo špeciálno-pedagogickú intervenciu.

Psychologickú podporu poskytujú aj:

VZDELÁVANIE

 1. KDE SA DOZVEDIEŤ VIAC

Informácie o súčasnom krízovom vedení vzdelávania na Slovensku pravidelne aktualizujú na portáli ucimenadialku.sk. Okrem usmernení MŠVVaŠ SR tu nájdete aj veľa odporúčaní, inšpirácií a podpory pre rodičov.

 1. VZDELÁVAME DIEŤA SO ŠVVP DOMA

Ak je to možné, na učenie si vyčleňme pravidelný čas počas dňa, aby dieťa vedelo, kedy je čas pracovať a kedy oddychovať. V prípade, že je rozsah domácich zadaní zo školy pre dieťa a našu situáciu doma nezvládnuteľný, vysvetlime to učiteľovi a dohodnime sa na riešení.

Okrem našich tipov na aktivity s deťmi môžeme využiť aj:

 • nápady zverejnené na stránke www.zavretaskola.sk
 • námety na to, ako rozvíjať zručnosti detí i dospelých s mentálnym znevýhodnením a PAS, vrátane voľne stiahnuteľných inštruktážnych videí a procesuálnych schém, nájdete na myworkismyfuture.eu a na f84.sk.

FINANCIE

 1. ÚRAD PRÁCE KONTAKTUJME E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY

Ak máme podanú na ÚPSVaR žiadosť alebo povinnosť doručiť akékoľvek písomnosti, kontaktujme prideleného pracovníka vopred – e-mailom alebo telefonicky.

Ak potrebujeme informácie týkajúce sa aktivít Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, môžeme svoje otázky adresovať aj na media@upsvr.gov.sk

Aktuálne informácie o opatreniach týkajúcich sa sociálnych dávok pre rodiny a osoby s ŤZP a počas pandémie koronavírusu nájdete na stránke Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR.

 1. ZMENY PRI POSKYTOVANÍ PEŇAŽNÉHO PRÍSPEVKU

Na kompenzáciu ŤZP a rodičovský príspevok

Rodičom, ktorým počas aktuálnej situácie zanikol nárok na rodičovský príspevok, bude tento príspevok poskytovaný naďalej v sume, v akej ho dostávali doteraz, a to do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončí krízová situácia. Ide o rodičov opatrujúcich dieťa, ktoré dovŕšilo tri roky veku, resp. šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Pre kompenzácie ŤZP (pomoc v hmotnej núdzi a náhradné výživné), sa zavádza v čase krízy preddavkové priznávanie a vyplácanie dávok a príspevkov. A to v prípade nových žiadostí, pri ktorých nie je možné z objektívnych dôvodov overiť splnenie podmienok nároku.

V čase krízovej situácie:

 • Nevykonáva sa prehodnocovanie príjmu pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP (vykoná sa v lehote 60 dní od skončenia krízovej situácie)
 • Nevyžaduje sa overenie podpisu na vyhlásení o majetku na účel poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu ŤZP
 • Vykonáva sa posudková činnosť za účasti fyzickej osoby s ŤZP, len v odôvodnených prípadoch, a len v nevyhnutnom rozsahu

Do skončenia krízovej situácie neplynie lehota:

 • na kúpu pomôcky, úpravu pomôcky, absolvovanie výcviku používania pomôcky, opravu pomôcky, kúpu zdvíhacieho zariadenia, kúpu osobného motorového vozidla, úpravu osobného motorového vozidla, úpravu bytu, úpravu rodinného domu a úpravu garáže;
 • na splnenie podmienky podstatnej pre nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu;
 • na vyúčtovanie peňažného príspevku na úpravu bytu, úpravu rodinného domu a úpravu garáže;
 • na vypracovanie komplexného posudku a vyhotovenie rozhodnutia, ak podkladom rozhodnutia je tento komplexný posudok, vypracovanie lekárskeho posudku a vyhotovenie rozhodnutia, ak podkladom rozhodnutia je tento lekársky posudok;
 • na opätovné posúdenie rozsahu osobnej asistencie;
 • na posúdenie potreby osobitnej starostlivosti;
 • na oznámenie skutočností rozhodujúcich pre nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a na parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím;

Viac informácii nájdete v Nariadení vlády č. 102/2020 Z. z.

 1. SME VO FINANČNEJ TIESNI

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu humanitárnu pomoc aj pre fyzické osoby v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii v sume do 1 800 eur.

POZOR ZMENA !!!! Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť úradu práce soc. vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má pobyt (nie ministerstvu)!!! Viac podrobných informácii o SOS dotácii nájdete na webstránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

Rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli vo finančnej tiesni pre chorobu (onkologické ochorenie rodiča alebo dieťaťa, či iná zákerná choroba – cystická fibróza, chronické zlyhanie obličiek, svalová dystrofia Duchenne, Downov syndróm, detská mozgová obrna, pooperačné a poúrazové stavy detí s trvalými následkami vyžadujúcimi nepretržitú opateru jedného z rodičov), môžu požiadať o pravidelnú finančnú pomoc organizácie, napríklad Dobrý anjel.

SOCIÁLNE SLUŽBY

Priebežne aktualizované informácie o sociálnych službách počas II. vlny pandémie koronavírusu nájdete na príslušnej podstránke Ministerstva práce soc. vecí a rodiny SR.

ŠPORT

Šport je dôležitou súčasťou života mnohých detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín. Veľa užitočných rád ako športovať doma nájdete na stránke Špeciálnych olympiád Slovensko.

Sme doma

Orgány, inštitúcie i jednotlivci už vydali množstvo odporúčaní týkajúcich sa zvládania mimoriadnej situácie. Viacerí z nás sú zmätení, ktoré aplikovať a ako, keď nestíhame ani bežné aktivity. Ponúkame  návody:

1. BUĎME POKOJNÍ

Psychologička Daniela Pikulová v tejto situácii odporúča:

Prvé a základné pravidlo:

“Je v poriadku, keď vám žiadne z odporúčaní nevyhovuje alebo sa nedarí ho dodržiavať. Každý sme iný, žiadne odporúčanie nemusí sedieť priamo do vašej situácie, pretože aj tá je jedinečná – Vy ste jedineční.”

“Skúste sa na ne pozrieť ako na inšpiráciu, tip alebo zlepšovák. Skúšajte, modifikujte, prispôsobujte si ho tak, aby to vyhovovalo Vám a Vašej rodine.”

Druhé pravidlo:

“Je fajn mať v tejto situácii režim. Myslím, že to zvládnete a tí, ktorí boli s deťmi doma udržte si tento svoj režim naďalej. Dohodnite sa v rodine na časoch, čo kedy a niekedy aj kto bude vykonávať.”

“Porozmýšľajte a dohodnite sa, či je niečo, čo môžete zvládať aj bez pomoci člena domácnosti, ktorý s Vami zdieľa domácnosť, ale musí pracovať v home office.”

“Prvá vec v domácom režime je – prezliecť sa z pyžama. Mozog dostane informáciu, že nie je voľný deň, nie je už ani ráno, ale začína produktívna časť dňa.”

“Cez pracovné dni je dobré, ak sa podarí prezliecť sa a dať si raňajky v približne rovnaký čas. Cez víkendy si, tak ako v klasickej situácii, môžeme dopriať z tohto režimu povoliť.”

“Počas doobedia pomáha zaradiť si nejakú “pracovnú” aktivitu. Nezabudnúť si zaradiť prestávky a rešpektovať čas obeda.”

“Poobede je ten vzorec podobný, čas si rozdeliť medzi siestu, prácu a prestávky. Približne o 17.00 pracovný deň končí a ďalšia časť dňa by mohla pokračovať ako v režime bez mimoriadnej situácie, alebo sa znova dohodnite, akoby ste mohli ten čas tráviť spolu a bez stresov.”

Deti a úzkosť:

 • V prvom rade pracujte so svojimi vlastnými obavami a strachmi. Pomenujte si ich, popremýšľajte ako sa vám darí ich ovládnuť, aby Vás nezaplavovali a nebránili vo fungovaní bežného života. Vaša skúsenosť môže pomôcť aj Vášmu dieťaťu zvládnuť svoje úzkosti.
 • Vytvorte dieťaťu bezpečie, že sa čokoľvek môže opýtať. Deti sa občas obávajú, že svojimi otázkami vyvolajú u rodičov nepríjemné pocity a tak sú radšej ticho.
 • Cieľom nie je, aby sa dieťa úzkosti zbavilo, ale aby s ňou vedelo pracovať.
 • Nevyhýbajte sa prehnane podnetom, ktoré vyvolávajú u detí úzkosť. Uvedomte si, že ich nedokážete vždy ochrániť, ale môžete ich pripraviť ako úzkosť zvládať.
 • Hovorte s dieťaťom optimisticky a zároveň realisticky (napr. „Úplne sa pred vírusom neochránime nikdy, ale robíme všetko čo sa dá, aby sme neochoreli“).
 • Ubezpečte dieťa, že je v poriadku, keď sa bude báť. Oceňte jeho úsilie, že napriek strachu dokáže robiť veci, ktoré chce a aj ktoré musí.
 • Rešpektujte úzkosť, ale neschvaľujte ju. To znamená, že zvolíte komunikáciu: „Je v poriadku, že máš strach a som tu pre teba, aby si to ľahšie zvládol/la.“
 • Pozor na nevedomú podporu strachu. Dieťa vycíti, že Vy sa bojíte.
 • Snažte sa, aby úzkosť z očakávania bola čo najkratšia. Najväčší strach býva predtým ako obávaná udalosť nastane. Ak máte ísť napr. k lekárovi a dieťa sa bojí lekárov, skúste sa o tom rozprávať najskôr aspoň dve hodiny pred odchodom. Dovtedy dieťa skúste zamestnať, prípadne sa s ním dohodnúť, že sa o tom budete rozprávať pred odchodom.
 • Preberte s dieťaťom ako by podľa neho vyzeral najhorší scenár a čo by ste vtedy robili. Niektorým deťom pomáha pri zvládaní úzkosti mať plán. Toto závisí vždy od dieťaťa.

UŽITOČNÉ LINKY:

Informácie o ochorení Covid-19 a odporúčania pre verejnosť nájdete na stránkach Ministerstva zdravotníctva.

V prípade, že obavy narastajú, použite bezplatnú Zelenú linku 0800 864 833, ktorú zriadil Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Je k dispozícii rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú alebo špeciálno-pedagogickú intervenciu.

Ak máte ďalšie otázky, ako situáciu zvládnuť, alebo sa chcete poradiť, kontaktujte priamo psychologičku Danielu Pikulovú cez e-mail: daniela.pikulova@ipsec.info

2. ZOSTAŇME DOMA 

Učme sa spolu tráviť čas. Pre dosiahnutie pohody v rodine je dôležité pozitívne myslenie, radosť z bežných a všedných vecí a z toho, že sme spolu a zdraví. Ak je to možné, zostaňte doma. Užívaje si spoločné chvíle s deťmi, s partnerom.

Nevyhnutnou súčasťou zdravého vývinu dieťaťa je silný vzťah medzi rodičom a dieťaťom. Práve teraz je priestor na jeho rozvíjanie. Je čas naše deti pritúliť a vyčariť im úsmev na tvári. Ale aj citlivo im vysvetliť, čo sa deje. Odporúčania, ako sa rozprávať s deťmi o ochorení COVID-19 nájdeme TU.  Použiť môžeme aj zjednodušené informácie vo formáte easy read.

Osobami s vyšším rizikom ochorenia sú starší ľudia nad 60 rokov a ľudia s chronickými ochoreniami napr.: ochorenie srdca, cukrovka, pľúcna choroba, zníženie imunity. Máme ich vo svojom okolí všetci. Odporúčania pre rizikové osoby nájdeme TU.

KOMUNIKÁCIA SO STARÝMI RODIČMI A DEŤMI NIELEN POČAS SVIATKOV

Psychologička DanielaPikulová odporúča:

Prišla jar a s ňou jeden z najdôležitejších sviatkov v roku. V súčasnom období, kedy musíme ostať doma a vláda obmedzila voľný pohyb počas Veľkej noci môžu deti, ale aj dospelí, ťažko prežívať izoláciu a stratu možnosti stretnúť sa s príbuznými alebo starými rodičmi. Čo by mohlo pomôcť? Presný návod neexistuje, lebo každý prežíva veci inak, ale tu je zopár tipov:

Uvedomte si svoje pocity a pomenujte, ako to prežívate Vy sami.Uvedomenie si vlastného prežívania Vám môže pomôcť sprevádzať dieťa, prípadne starých rodičov v tom ich prežívaní. K tomu je dobré zodpovedať si napríklad otázky typu „Čo mi pomáha, aby som lepšie zvládla to, že mi starí rodičia chýbajú?“ alebo „Čo robím, aby som odplašila myšlienky na smutné veci alebo veci, ktoré mi spôsobujú obavy a strach?“

Nezabúdajtedeťom vysvetliť situáciu a pomenovať ako to teraz je. Aj keď ste im ju už určite vysvetľovali, je dobré to opakovať napr.: „Vo svete sa teraz šíri choroba a musíme byť všetci doma. Po prvé preto, aby sme ju nedostali a po druhé pre to, aby ju od nás nedostal niekto iný. Je to taká zvláštna choroba, ktorú niekto z nás môže mať a neublíži mu, ale môže nakaziť iných. A práve starí rodičia môžu tú chorobu dostať najrýchlejšie a mohli by mať veľké problémy, možno na ňu aj zomrieť (o smrti vravte deťom opatrne, aby ste ich nevyľakali). Preto ich chránime aj tým, že sa s nimi teraz nestretávame.“ K lepšiemu pochopeniu môže pomôcť aj kniha Nezastaviteľní od Iryny Zelyk. Nájdete ju aj online TU.

Rozprávajte sa aj so starými rodičmi. Nie sú pasívnymi objektami, ale rovnako ako Vy a Vaše deti, aj oni situáciu izolácie intenzívne prežívajú a trápi ich.

Dieťaťu by mohlo pomôcť, keby im aj starí rodičia mohli situáciu vysvetliť. Uistiť ich, že dieťa ľúbia, že sa nehnevajú, a tiež je im smutno. Teraz je však potrebné, aby boli deti a aj oni trpezliví.

Dohodnite si pravidelné telefonáty. Paradoxne, môže byť kontakt oveľa intenzívnejší, ako počas bežnej situácie.

Naplánujte si spoločné aktivity cez videohovor. Môžete si dať spolu niečo dobré alebo mať touto formou aj spoločný obed. Prípadne hrať cez videohovor alebo telefón slovné hry. Starí rodičia môžu dieťaťu prečítať rozprávku (nielen) na dobrú noc. Fantázii sa medze nekladú.

3. STANOVME SI PRIORITY 

Pri návale povinností, domácich úloh či domácich prác, je dôležité pomenovať priority ak treba, tak aj pre každý jeden deň. Základom je, aby všetci členovia rodiny boli v bezpečí a mali zabezpečené základné potreby. To znamená jedlo, dostatočný spánok a lieky, ak ich má niektorý člen rodiny predpísané.

Hľadajme spolu s deťmi formy trávenia voľného času, ktoré ich bavia a podľa potreby striedajme čas strávený spoločne a individuálne. Dohody robme spoločne najlepšie na začiatku dňa, aby každý v domácnosti mohol predvídať, čo ho čaká. Hľadajme spôsoby, ako bezpečne tráviť čas vonku – na záhrade, v lese a pod. Užívajme si spoločný čas.

Ak sa starostlivosť o dieťa so zdravotným znevýhodnením nedá skĺbiť s prácou, požiadajme o ošetrovné. Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva práce soc. vecí a rodiny.

4. AKO ZLADIŤ SÚRODENCOV?

Ak máte viac detí je dosť možné, že ste sa ocitli v situácii, v ktorej je potrebné zladiť ich rôzne potreby. Situácia je ešte zložitejšia, ak je jedno z nich dieťaťom so špeciálnymi potrebami.

Psychologička Daniela Pikulová v tejto situácii odporúča

V súčasnosti, keď sme všetci spolu doma, by mohlo pomôcť:

 • Ak je zdravé dieťa staršie, otvorene sa s ním porozprávajte o novom režime. Dieťa je už vo veku okolo štyroch rokov schopné porozumieť a akceptovať, že sa bude musieť hrať alebo učiť osamote. Staršie deti môžu priniesť aj svoj pohľad, hovoriť o tom, ako by to chceli mať doma. Vy sa dozviete, čo sa deje v ich hlavičkách a spolu môžete vymyslieť plán dňa, ktorý potom ľahšie akceptujú, pretože boli prizvané k jeho plánovaniu.
 • Nezabudnite, že je potrebné rozprávať sa aj s dieťaťom so špeciálnymi potrebami, aby tiež v rámci svojich možností pochopilo situáciu.
 • Ak je to možné, flexibilne presuňte aktivity s dieťaťom so špeciálnymi potrebami na čas, kedy mladšie dieťa spí. Alebo opačne, ak sa treba so zdravým súrodencom učiť, robte to v čase, kedy druhé dieťa oddychuje. Všetko záleží od rodinnej situácie.
 • Venujte sa aj zdravým súrodencom, aj keď to bude len na pár minút denne. Môžete sa detí opýtať, ako by s Vami chceli tráviť čas. Je možné, že sa dozviete, že ich predstava je ľahko realizovateľná.
 • Skúste hľadať možnosti, ako robiť čo najviac aktivít spolu. Prizvite deti do aktivít, ktoré je nutné vykonávať so súrodencom so špeciálnymi potrebami. Ak treba cvičiť, cvičte všetci spolu, koľko sa dá. Môže to zdravému dieťaťu poskytnúť vzácny pohľad do života jeho súrodenca, ktorý by inak nemal možnosť vidieť.

V situácii, ktorú prežívate vo svojich domácnostiach:

 • Sa nebojte využiť televíziu, tablety a mobily. Máme k dispozícii veľa edukatívnych relácií či hier, pri ktorých sa dieťa zároveň učí. A keby aj nie, momentálne sme všetci viac na internete, ako za normálnych okolností. Ak sa teda potrebujete venovať výhradne iba jednému dieťaťu, máte možnosť využiť technológie.
 • Si naplánujte starostlivosť o deti s partnerom. Aj napriek tomu, že má Home Office, môže Vás na chvíľu vystriedať, pravdaže podľa svojich pracovných možností. Rozprávajte sa o tom, ako by to bolo možné zrealizovať.
 • Si nevyčítajte, keď deti nedostávajú to najlepšie, čo by mohli. Nedostáva to v živote nikto, a  obzvlášť teraz nie.
 • Nevadí ak občas plány, aj tie najlepšie, nevychádzajú. Stáva sa, že ste na konci dňa radi, že ste ako tak prežili. Aj takéto dni musia byť, je to v poriadku. Zajtra príde nový deň, s novými možnosťami.

Ak máte ďalšie otázky alebo by ste sa chceli poradiť, môžete psychologičku Danielu Pikulovú kontaktovať prostredníctvom e-mailu: daniela.pikulova@ipsec.info

5. HOME OFFICE

Možno sa zdá, že sa nedá pri dieťati zvládnuť Home Office, a už vôbec nie pri dieťati so zdravotným postihnutím. Začiatky sú ťažké, ale postupne môže byť úspešný každý člen rodiny.

Základné pravidlá pre Home Office

 • Porozumenie dieťaťa, že naša práca je dôležitá.
 • Pochopenie a prijatie, že všetky deti majú nárok na čas s rodičom (nie len dieťa so ŠVVP)
 • Pochopenie rodičov, že aj v tomto čase je škola alebo hra dôležitou prácou pre dieťa.
 • Zhoda v tom, že dieťa je plnohodnotný člen rodiny v procese plánovania a rozhodovania.

Ak máme nehovoriace dieťa, nebojme sa začať dopĺňaním jeho slovnej zásoby obrázkov, piktogramov a schém o nové situácie, ktoré zažívame zrazu intenzívnejšie, ako predtým.

Urobme si plán dňa podľa potrieb rodiny a našej práce

 • Organizujme si pracovný čas vo svojej najproduktívnejšej časti dňa a v súlade s rodinou. Napr. ak ste ranné vtáča, vstaňte o hodinu skôr ako deti, a tak budete mať dostatočný pokoj. Zvládnete aspoň časť svojej práce.
 • Je dôležité organizovať pracovný čas aj deťom! Dať im každý deň nové zadanie, aby tiež „pracovali“ na niečom, čo môžu mať hotové na konci dňa. Úlohy zo školy, obrázok alebo puzzle.
 • Z plánovania ďalšieho dňa si spravme spoločný rituál, pri ktorom si napríklad vytvoríme plánovací plagát so stĺpcami „práca/škola, prestávka/spoločná prestávka, zábava/hry v rodine“.

Domov = pracovisko pre každého v rodine

 • Sebe a svojim deťom pripravme vlastné pevné „pracovisko“ v dome.
 • Ak nemáme priestor, netrápme sa a pripravme si jedno veľké zdieľané pracovisko.

Držme sa času, kedy pracujeme a rodine dajme jasne najavo, na čom sme sa dohodli

 • Deťom jasne odôvodnime, ako je náš pracovný čas dôležitý. Keď pracujeme, nesmú nás rušiť. Môžeme si pomôcť aj schémou, kresbou či nápisom na dverách “Nevstupovať”, prípadne rozsvietenou lampou, alebo inou formou, vhodnou pre pochopenie nášho dieťaťa.
 • Aj deti potrebujú čas na učenie aj hru, rovnako ako počas bežných dní. Spravme spolu s nimi rozvrh, aby sa dokázali orientovať v jednotlivých častiach dňa.

Držme sa prestávok  (rámček pravidiel)

 • Nezabúdajme na prestávky, počas ktorých sa môžeme stretnúť a chvíľu hrať, šantiť, zhovárať…
 • Postupne si deti zapamätajú, aké sú prestávky super a nebudú nás rušiť v práci.

Komunikujme inak

 • Ak sme s deťmi sami doma a potrebujeme pracovať, vytvorme si hravý komunikačný spôsob (obrázok či piktogram toalety, …) ako to budeme robiť aj počas práce, prípadne súrneho hovoru čím nám deti jasne naznačia, čo potrebujú.

6. ÚČÍME SA DOMA

Na úlohy si vyčleňme pravidelný čas počas dňa, aby dieťa vedelo, kedy je čas pracovať a kedy oddychovať. V prípade, že je rozsah domácich zadaní zo školy pre dieťa a našu situáciu doma nezvládnuteľný, vysvetlime to učiteľovi a dohodnime sa na riešení.

1.UŽITOČNÉ TIPY

Vysokoškolská pedagogička a mama Oľga Okálová odporúča:

Čítanie doma

Učenie je proces. Ako učiť svoje dieťa doma, ak má poruchu čítania alebo číta ťažšie?

Skúste začať tým, že sa dieťaťa opýtate, prečo je dobré vedieť čítať a aké typy čítania pozná (obrázkové čítanie, čítanie potichu či nahlas, čítanie s čítacím okienkom, čítanie splývavé, po slabikách, čítanie na telefóne a internete, audioknihy, príp. iné), a ktoré sa mu najviac páčia a vyhovujú mu, spôsobom i témou.

Ak si dieťa vyberie viac spôsobov čítania, skúste ich spolu s ním roztriediť – od toho, ktoré by chcelo vyskúšať ako prvé až po to posledné. Potom k spôsobom priraďte s dieťaťom témy. Aj tie, ktoré sú v zadaní od pani učiteľky.

Vhodné je prepojiť vybraný typ čítania s prostredím, kde dieťa rado číta s atmosférou, s blízkymi osobami, s vecami i príbehmi, ktoré s obľúbenými činnosťami dieťaťa súvisia. Prostredie môže byť reálne (telefón, kniha, PC, nápisy na obchodoch alebo na obľúbených potravinách potravinách) alebo prostredie vo fantázii, či v domácom čitateľskom laboratóriu (vyrobte si ho napríklad z kresla a kartónového paravánu/krabice, z domácej pracovne). Buďte kreatívni. Dobrou stratégiou je dohoda, že také čítanie, aké uplatňovalo dieťa s pani učiteľkou v škole, nemusí uplatňovať doma. Práve naopak. Môže využiť domácu školu na to, aby si vyberalo vlastné spôsoby čítania.

Podľa výberu dieťaťa sa môžete napríklad zahrať na postavu, ktorú Vám dieťa v laboratóriu či v rituáli pridelí. Môžete sa spoločne premeniť na čítacieho superhrdinu, čítacieho youtoobera alebo laboranta, ktorý text vedecky skúma a kladie k nemu veľa otázok. Vaša zvedavosť na prečítané poznanie, môže v dialógu dieťa motivovať k vytrvalosti čítať, aj keď sa často mýli alebo je pomalé.

Spolupráca sa dá dosiahnuť aj zdieľaným čítaním: Vy čítate dve vety a dieťa ďalšie dve. Obaja (dieťa – rodič) tak môžete spoznávať nové informácie a zažiť spoločný čitateľský i vzťahový zážitok.

Náš tip

 • Čítajte spoločne s dieťaťom – rovnako veľa textu pre každého a prepojte čítanie s hrou, či obľúbenými aktivitami dieťaťa.
 • Vyhraďte čítaniu rodinný rituál a miesto. Buďte zvedavý na to, čo sa dieťa z textu dozvedelo a diskutujte s ním o tom z pozície nevedomého výskumníka.
 • Pri pomalom čitateľovi spomaľte aj vy a z pomalého tempa urobte silnú stránku – napr. tempo pozitívne pomenujte ako „dobré sústredenie“.
 • Pri chybnom čitateľovi počítajte správne prečítané slová, nie tie chybne prečítané a zostavte si s dieťaťom tabuľku spoločných čitateľských úspechov superhrdinu a k nej priraďte odmeny.

Nezabudnite

 • Dnes všetci žijeme v dobe, kedy sa bez čítania nezaobídeme. Text je všade okolo nás. Na obale z múky, mlieka, cukríkov, na recepte na koláč, v sms správach a pod.
 • Dôverujte Vášmu dieťaťu, má spôsoby, ako sa s čítaním vysporiada, verte mu a dajte mu pocítiť, že aj keď čítanie nie je pre neho jednoduché, je vytrvalé, trpezlivé a šikovné v iných veciach.
 • Neporovnávajte pri čítaní dieťa s Vami či inými rodinnými príslušníkmi. Naopak! Dajte mu pocítiť, že jeho čítanie je jedinečné.

 

Písanie doma

Písať, keď ruka neposlúcha, je pre deti veľmidemotivujúce. Ako teda pomôcť dieťaťu s písaním doma?

Skúste sa s dieťaťom zahrať na novú školu. Takú, kde sú deti aj rodičia žiaci, ktorí plnia úlohy pani učiteľky spoločne.

Spolu s dieťaťom píšte rovnaké texty, diktáty a zadania zo školy od učiteľa/ky.

Po napísaní si skúste text vymeniť a spoločne opraviť. Zameriavajte sa na správne napísané slová, a tie hodnoťte aj vy i dieťa vo vymenených textoch. Správne slová podčiarkujte zelenou farbou.

Keď zostanú niektoré slová nepodčiarknuté, prediskutujte s dieťaťom, prečo nie je slovo podčiarknuté a spoločne s ním sa snažte dosiahnuť, aby boli všetky slová v texte správne napísané (teda i podčiarknuté).

Po spoločnom úsilí sa odmeňte dobrotou, pochvalou alebo známkou, na ktorej sa zhodnete.

Náš tip

 • Buďte trpezliví a svedomití žiaci, Vy i dieťa.
 • Zameriavajte sa na správne napísané slová a vety, chyby sa tak minimalizujú.
 • Spoločne hodnoťte vaše písomné úspechy a snažte sa ich nazbierať čo najviac.
 • Podporte dieťa v správnom sústredení, sedení a držaní pera/ceruzky tak, že budete sami vzorom.

Nezabudnite

 • Cieľom je motivovať dieťa, aby sa nevzdávalo písať. Ide o ťažkú kognitívnu operáciu, preto mu doprajte jeho tempo i čas.
 • Cieľom je učiť dieťa písať správne a nie mu dokazovať, že píše s chybami.
 • Pohoda bez stresu priamo ovplyvňuje kvalitu písma, a preto buďte v pohode Vy i dieťa, výsledky budú lepšie.

 

Keď sa dieťa odmieta učiť

Psychologička Daniela Pikulová odporúča:

Skôr ako sa začnete stresovať, že sa Vaše dieťa odmieta s Vami učiť, je dôležité položiť si zopár otázok: „Ako vyzerá naše učenie?“, „Aký je náš denný režim?“, „Aké potreby má moje dieťa a celá rodina?“

Tu je zopár tipov:

 • Zamyslite sa nad tým, či je Vaše dieťa jedným z tých, ktoré ťažko prijímajú zmenu.

Ak áno, mohlo by pomôcť prispôsobiť domáci režim tomu školskému alebo aspoň použiť niektoré jeho prvky – rozvrh, prestávky a pod.

 • Prehodnoťte vlastnú úlohu vo vzdelávaní dieťaťa.

V prvom rade si uvedomte, že rodič nie je učiteľ a ani ním nemá byť. Pre dieťa môže byť problémom vidieť rodiča v inej úlohe, ako v rodičovskej a nemusí ho zo začiatku rešpektovať. Nie je nutné, aby dieťa podávalo výkon ako v škole, a ani aby rodič podával výkon ako učiteľ alebo terapeut.

 • Dôležité je pomenovať nutný základ, ktorý dieťa cez deň musí absolvovať, aby sa jeho mentálna a fyzická kondícia udržala v stabilnom stave.
 • Ak sa v niektorých nevyhnutných aktivitách necítite istí, poraďte sa s odborníkom, ktorý s dieťaťom pracuje v „bežnej prevádzke“.
 • Veľa zo špecifických aktivít sa dá nahradiť aj zjednodušenými alternatívami v domácom prostredí –  napríklad aktivitami v rámci denných rutín.
 • Komunikujte s ostatnými rodičmi. Zistite ako sa darí im a navzájom sa inšpirujte.
 • Ak ste viacdetná rodina, skúste zapojiť do jednotlivých aktivít aj súrodencov. To isté môže platiť aj pre ostatných členov rodiny.
 • Nezabudnite na prestávky a oddych. Na záver každého „vyučovania” si dohodnite malú odmenu – či už prechádzku, niečo dobré na jedenie, hru alebo rozprávku.

A nebojte sa byť flexibilní. Nie ste v škole, nie ste v práci, nič podobné ste predtým nezažili, a preto sa riaďte sami sebou a svojimi potrebami. Správne je všetko, čo funguje.

 

Tipy na zvládanie učenia u detí s Aspergerovým syndrómom a PAS

Pri Aspergerovom syndróme a poruchách autistického spektra ide o veľmi širokú škálu potrieb a prejavov. Čo funguje u jedného žiaka či študenta, nemusí platiť pre iného. Podpora v učení musí preto prihliadať na špecifiká každého jednotlivca.

Niektoré deti fungujú v „denných škatuľkách“ a je takmer nemožné preniesť aktivity z jednej „škatuľky“ do druhej. Odmietajú sa doma učiť, mama je pre nich jednoducho mama a nie učiteľka, a domáce prostredie neslúži na vzdelávanie, ale na odlišné aktivity. V tomto prípade môžete skúsiť online učenie priamo s pani učiteľkou, čo môže výrazne pomôcť, ale je to veľmi individuálne. Dôležité je nevytvárať tlak na to, aby sa dieťa za každú cenu zapojilo – tlak je pre deti s AS taktiež ťažko zvládnuteľný. Niektorým z nich sa naopak uľavilo v tom, že nemusia riešiť sociálne situácie spojené s návštevou školy, a tak sa môžu venovať učeniu aj svojim záľubám úplne v pohode.

Niektoré deti, najmä dievčatá, majú obrovský stres už zo samotného faktu, že im chodia úlohy cez internet. Odmietajú komunikovať elektronicky, sú totiž zvyknuté veľmi detailne sledovať mimické prejavy okolia. Tento aspekt komunikácie v telefonickom alebo online kontakte chýba natoľko, že im to úplne znemožňuje riešiť zadané úlohy. Je to tak obrovská neistota, že túto situáciu jednoducho nezvládajú. Jednou z možností je podklady vytlačiť, aby deti pracovali „offline“ a oslobodili sa tak od povinnosti sledovať vysvetľovanie alebo reagovať na vyučovanie online. Prekážať im môže aj hluk – prekrikovanie sa ostatných detí.

Aspergeri so sklonom k perfekcionizmu zase prežívajú veľkú mieru úzkosti a obáv zo zlyhania,  keď vidia množstvo úloh a termínov, ktoré majú v zadaní stihnúť. Už samotná obava, že to nezvládnu, ich blokuje a vyvoláva stresové správanie a paniku. Tu je tiež potrebné redukovať termíny a množstvo zadaní, pokiaľ to rodič zvládne. Treba však dať pozor na to, aby dieťa na „redukciu“ neprišlo, pretože môže vzniknúť narušenie dôvery medzi ním a rodičom. Dôležité je dobre komunikovať odlišné spôsoby plnenia vzdelávacej činnosti s vyučujúcimi.

U detí s AS je tiež typické striedanie výkonnosti. Niektorý deň môžu mať dobrý, iný zase zlý, často bez zjavnej vonkajšej príčiny. Je potrebné to rešpektovať a podľa potreby vynechať deň alebo dva práce, ktoré môže dieťa využiť oddych. Pre niektorých je zas potrebné udržať pravidelnosť a stereotyp, pretože po jeho narušení nedokážu, tak ľahko, nabehnúť na nový režim. Táto situácia je neobvyklá, preto sa možno nedá presne odhadnúť, komunikujte o tom s dieťaťom a pokúste sa reagovať pružne a citlivo na jeho potreby.

Zhrnutie:

 • Berte ohľad na individuálne potreby dieťaťa.
 • Komunikujte so školou a vysvetľujte aktuálny aj dlhodobý stav dieťaťa.
 • Rešpektujte zmyslové preťaženie (hluk z online vyučovania) a unaviteľnosť (častejšie prestávky či vynechanie učenia na jeden či viac dní).
 • Hľadajte formy a obsah vzdelávania, ktoré zodpovedajú záujmom dieťaťa – cez obľúbené počítačové hry, témy alebo postavy.
 • Využite odlišnú rolu učiteľa/ky na naštartovanie a motiváciu.
 • Redukujte počet úloh a termíny zadaní. Prvotný cieľ je dosiahnutie pohody, až potom obsiahnutie učiva.
 • V prípade zvýšenej úzkosti, prejavov obsedantno-kompulzívnej poruchy alebo depresie (môže sa prejavovať aj negativizmom alebo podráždenosťou), vyhľadajte odbornú konzultáciu a pomoc.

Spracovala: Mgr. Viera Hincová, A Centrum a OZ HANS, kontakt: oz.as.hans@gmail.com

 

2. KDE SA DOZVIETE VIAC

Ak potrebujeme vedieť viac informácií z oblasti súčasného krízového vedenia vzdelávania na Slovensku, informácie a prehľad podpory rodičov nájdeme na novej stránke rezortu školstva www.ucimenadialku.sk. Inšpirovať sa môžeme aj na stránke www.zavretaskola.sk.

7. STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ V OBDOBÍ IZOLÁCIE

Psychologička Daniela Pikulová v tejto situácii odporúča:

Pre rozvedených rodičov je mimoriadne zložité zachovať režim striedavej starostlivosti v období koronavírusovej epidémie. Ak sa Vás táto téma týka, nasledujúce body považujte za inšpiráciu pri uvažovaní o nastavení Vášho fungovania striedavej starostlivosti.

Pri plánovaní majte na pamäti, že záujem detí a ich ochrana je prvoradá a preto je vhodné si pred rozhodnutím ako ďalej, položiť tieto otázky:

 1. Nakoľko ste ochotná/ochotný dôverovať druhému rodičovi, že nariadené opatrenia bude dodržiavať?
 2. Nakoľko sa zhodnete s druhým rodičom vo vnímaní závažnosti situáciea v miere dodržiavania bezpečnostných opatrení?
 3. Kto všetko s Vami žije v jednej domácnosti (pracujúci, starí rodičia, chronicky chorí, iné deti atď.) a kto by bol potenciálne najviac ohrozený?
 4. Chodíte do práce alebo ste kvôli koronavírusu ostali doma?
 5. S kým všetkým sa obaja rodičia aj napriek obmedzeniam stretávajú?

Pre správne rozhodnutie je potrebné, aby ste si Vy rodičia premysleli svoje možnosti a spoločne sa dohodli na dočasnom prispôsobení  zabehnutého režimu.

Je dôležité:

 1. Ujasnite a pomenujte si, aké opatrenia budete spoločne dodržiavať, aby nevznikali zbytočné nedorozumenia.
 2. Ak máte možnosť, zvážte také striedanie v režime, že deti ostanú na jednom mieste, napr. na chate jedného z rodičov a striedajú sa len rodičia.
 3. Zvážte striedanie v dlhších intervaloch, napr. 2 týždne (3 týždne).
 4. Pokúste sa smerovať Vaše úvahy a plány tak, aby bolo v maximálnej možnej miere ochránené zdravie detí. Aj za cenu, že ich nejaký čas neuvidíte priamo, ale napr. len formou video-hovorov.
 5. Uvedomte si, že každé riešenie v tejto situácii je dočasné. Majte na pamäti, že aj keď Vám nebude úplne vyhovovať, veci sa po čase vrátia do pôvodných zabehnutých koľají.
 6. Uvedomujte si a majte na zreteli predovšetkým záujem detí. Ak si nie ste istá/istý, či sú Vaše podmienky vyhovujúce a či deti maximálne ochránite, radšej zvážte, že ich v tomto období necháte druhému rodičovi.
 7. Ak ste v karanténe, deti si nestriedajte.
 8. V prípade extrémnej nezhody využite možnosť osloviť mediátora prostredníctvom video-hovoru a využite jeho služby.

8. NÁVRAT DO BEŽNÉHO ŽIVOTA

Psychologička Daniela Pikulová odporúča:

Vyzerá to tak, že sme sa dočkali! Mnohí z nás prežili izoláciu a homeschooling bez ujmy na zdraví, a tak sa pomaly môžeme vrátiť do režimu, na aký sme boli zvyknutí pred epidémiou. S tým sa však môžu spájať aj isté obavy a otázky. Skúste si teda zosumarizovať, pred nabehnutím do známeho kolobehu bežného života, nasledovné:

 • Aké to bolo v čase epidémie?
 • Čo ste sa z pobytu doma naučili?
 • Čo vám toto obdobie vzalo a čo prinieslo?
 • Čo sa Vám páčilo na režime pred epidémiou?
 • Čo by ste chceli na základe súčasných skúseností zaviesť do bežného života? Čo by ste urobili inak?
 • Je niečo, čo by ste si z korona-režimu ponechali?

Odpovede na tieto otázky môžu pomôcť obohatiť naše životy o nové skúsenosti. Je to veľká príležitosť bilancovať a vyťažiť z tohto zážitku čo najviac a súčasne prekonať obavy z návratu do „normálu“. Pravdaže, iba ak ich máte.

Je dobré si uvedomiť, že ste vo výhode, pretože:

 • idete späť do reality, ktorú už poznáte, už ste ju zažili a zhruba viete, čo Vás čaká;
 • situácia už nikdy nemusí byť úplne presne taká istá ako predtým, ak si zoberiete do bežného života to, čo Vás posilnilo počas krízy a budete na tom stavať;
 • viete, že aj doma ste to zvládli najlepšie, ako ste v danej situácii mohli.

Sme radi, že sme v boji s epidémiou boli spolu. A že sme spolupatričnosťou a ohľaduplnosťou dokázali ochrániť seba, ale aj iných. Spolupatričnosť si prosím udržme naďalej!

Aktivity s deťmi

ROZVOJ DETÍ DOMA, PRI BEŽNÝCH AKTIVITÁCH

Aj vás premáha neistota čo bude s dieťaťom, keď nemôže chodiť na terapie? Najbezpečnejšie je momentálne zostať doma. A tam predsa máme mnoho príležitostí na rozvíjanie svojho dieťaťa. Ponúkame užitočné nápady rodičov a špecialistov.

Každé dieťa sa učí počas celého dňa. Doma máme množstvo príležitostí na to, aby sme dieťa rozvíjali, učili nové veci a zručnosti. Opakované činnosti sú rutiny, ktoré robíme pravidelne a dostatočne často, aby sa dieťa počas nich dokázalo naučiť nové zručnosti a zapamätať si ich.  

Dôležitým predpokladom na rozvíjanie dieťaťa doma je:

 • aby dieťa aj rodič boli v komforte,
 • aby sme správne vybrali, ktorú aktivitu chceme počas dňa rozvíjať a akým spôsobom,
 • v prípade potreby využiť konzultáciu s poskytovateľom služby včasnej intervencie, odborníka z poradenského centra môjho dieťaťa, iným terapeutom, ktorý pozná naše dieťa. Využime jedinečnú príležitosť scitlivovať odborníkov na možnosť rozvíjať dieťa v jeho bežnom prostredí. (kontaktovať ich môžete telefonicky, mailom)
 • začať postupne, najskôr len s jednou aktivitou,
 • prispôsobiť aktivitu dieťaťu a situácii v rodine,
 • vedieť ako na to!

Máme niekoľko tipov na aktivity počas denných rutín:

Inklulinku pre Vás realizujú
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Nadácia pre deti Slovenska.

Nenašli ste čo ste hľadali?
Odporúčame Vám sekciu
Pre rodiny na stránke platformarodin.sk.

Chcete vedieť viac o podpore inkluzívneho vzdelávania?
Dozviete sa na stránke programu
Kto chýba? Nadácie pre deti Slovenska.