Rádio Regina Západ – priblíženie fungovania INKLULINKY

28. september 2020
V Rádiu Regina Západ sme diskutovali o inklúzii a inkluzívnom vzdelávaní a priblížili sme fungovanie INKLULINKY – linky laickej podpory pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ktorú prevádzkujeme v partnerstve s Nadácia pre deti Slovenska.
Rozhovor nájdete v archíve: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/1423423 – RTVS – Rádio Regina Západ, 28. 09. 2020 od 10,00 hod do 10,55 hod.

RTVS – Rádiožurnál – vzdelávanie detí so ZZ v čase koronakarantény

12. september 2020
Vysielanie Rádiožurnál 12.09.2020 (na 13:45 min).

Denník N – Chce študovať za chovateľa, ale náš školský zákon mu to neumožňuje. Len preto, že má mentálne znevýhodnenie.

1. august 2020
Marek skončil základnú školu a chcel by študovať za chovateľa. Riaditeľka strednej odbornej školy je ochotná ho prijať, no podľa zákona musí jeho prihlášku automaticky zamietnuť.

aktuality.sk – Opäť bude nedostatok asistentov učiteľa, oproti minulému roku pribudol len jeden

30. júl 2020
Ani tento rok ministerstvo školstva nezafinancuje všetky žiadosti o asistenta učiteľa, ktorého žiaci so zdravotným znevýhodnením potrebujú.

Markíza – Vyjadrenie Platformy rodín k navýšeniu opatrovateľského príspevku a pozastaveniu hodinovej sadzby osobnej asistencie

17. jún 2020
K návrhu nariadenia vlády, ktorým sa upravuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie z dnešného rokovania Vlády SR poskytujeme na základe oslovenia médií nasledovné stanovisko:

Vítame, že Ministerstvo práce opäť predložilo na rokovanie Vlády SR zvýšenie výšky sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie (na 4,82 EUR) a výšky peňažného príspevku na opatrovanie na úroveň sumy čistej minimálnej mzdy (476,74 EUR).

Nakoľko však bola rozhodnutím Vlády SR pozastavená predkladaná valorizácia hodinovej sadzby osobnej asistencie, očakávame, jasnejšie objasnenie tohto rozhodnutia zo strany Ministerstva práce.

Budeme taktiež pozorne sledovať a vyjadrovať sa k tomu, akým spôsobom budú tieto príspevky v blízkej budúcnosti valorizované, prípadne novelizované a sme pripravení spoločne hľadať vhodné riešenia, tak ako sme sa o to pokúšali aj v minulých rokoch.

RTVS – Správy – Nízky invalidný dôchodok versus predĺžené poberanie rodičovského príspevku.

16. máj 2020
Platforma rodín oceňujeme, že vláda v Nariadení č. 102/2020 Z. z. cieleným spôsobom rieši vážnu situáciu rodičov, ktorým v marci a neskôr zanikol nárok na rodičovský príspevok a ocitli sa v krízovej situácií bez akéhokoľvek ďalšieho príjmu.

Podľa tohto Nariadenia však nárok na predlžené poberanie rodičovského príspevku nemajú napr. rodičia, ktorí sú poberateľmi invalidného dôchodku a to ani vtedy, ak ich invalidný dôchodok je výrazne nižší ako rodičovský príspevok a nemajú ani nárok na doplatenie rozdielu do výšky rodičovského príspevku. To je aj prípad pani Lucie.

Veríme, že každý občan tejto krajiny si zaslúži, aby ho štát podporil pri riešení zložitej životnej situácie, obzvlášť ak ide o mamu so zdravotným znevýhodnením, ktorá ma oveľa nižšie šance sa zamestnať a získať tak prijem do rodinného rozpočtu kvôli svojmu zz.

Veríme, že Ministerstvo práce im vo finančnej tiesni pomôže či už jednorazovo napr. formou dotácie na podporu humanitárnej pomoci, ale najmä podpornými opatreniami, ktoré ich situáciu budú riešiť aj z dlhodobého hľadiska.

Integrácia

30. december 2019
Rozhovor s Janou Lowinski  a Monikou Fričovou priblížil život rodín s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením a popísal úskalia pri začleňovaní dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti.

Dieťa

12. december 2019
Alenka Kunetková prispela do časopisu článkom Rodičia rodičom, kde vysvetlila, prečo sa rozhodla pridať k Platforme rodín a vysvetlila, kde v infoportáli www.platformarodin.sk si rodičia detí so zdravotným znevýhodnením môžu nájsť užitočné informácie.

Rádio Lumen

3. december 2019
Alenka Kunetková v relácii Občan zdieľala skúsenosti rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Hovorila o ťažkostiach nájsť pre nich škôlku a školu aj o tom, aké dopady to má na celú rodinu.

RTVS Správy

30. november 2019
V Správach sme upozornili na to, že trend vylučovania detí so zdravotným postihnutím narastá. Rodičia s nimi preto ostávajú doma a často prichádzajú o prácu. Tak začína ich vlastná izolácia. Hovorili sme ako zatiaľ niektorým z nich Platforma rodín v projekte Spájanie je cesta aj cieľ pomáha, aby sa mohli bez výčitiek v živote realizovať.

Plus7dní

25. november 2019
Členky Platformy rodín Jana Lowinski a Tatiana Bednáriková upozornili aj na to, že „Bez dostatočného zabezpečenia podnetného prostredia na rozvíjanie potenciálu našich detí inou osobou alebo zariadením sa zamestnať nemôžeme.“

TA3

27. október 2019
Platforma rodín zdôraznila, že v školách a škôlkach je dlhodobo nedostatok personálu pre deti so zdravotným znevýhodnením. Ich rodičia hovoria, že časť pracovných miest by mohli obsadiť oni. Ak ale prekročia určitý príjem, prichádzajú o opatrovateľský príspevok. Štát preto žiadajú, aby namiesto finančného stropu obmedzil počet odpracovaných hodín.

Skolske.sk

23. október 2019
Jana Lowinski, štatutárka Platformy rodín zdôraznila: “Pre rodičov, spravidla ženy-matky, je vylučovanie zo vzdelávania ich detí začiatkom vlastnej izolácie a postupnej izolácie celej rodiny. A pritom vieme, že nás pracovný trh potrebuje a dokáže prijať.“

Hlavnespravy.sk

23. október 2019
Platforma rodín poukázala na vylučovanie detí so zdravotným znevýhodnením zo vdelávania a ich rodičov, spravidla matiek to znamená začiatok vlastnej izolácie, ako aj izolácie celej rodiny.

Teraz.sk

22. október 2019
Platforma rodín poukázala na vylučovanie detí so zdravotným znevýhodnením zo vdelávania a ich rodičov, spravidla matiek to znamená začiatok vlastnej izolácie, ako aj izolácie celej rodiny.

Mosty inklúzie str.3-4

1. september 2019
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, na základe podnetov, s ktorými sa na ňu obracajú rodičia, opakovane poukazuje na alarmujúci nedostatok asistentov učiteľa, chýbajúcich  pomocných  vychovávateľov  a  potrebu  zavedenia  pozície školských sestier na školách.

RTVS – Dámsky klub

21. február 2019
Aké práva majú ľudia so zdravotným znevýhodnením a aké je dôležité ich vedieť boli povedať v Dámskom klube Katka Fedorová a Katka Brešťanská. Hovorili aj o absurditách systému prideľovania kompenzácii, keď právnička musí písať odvolania a žaloby kvôli neoprávneným rozhodnutiam ÚPSVaR.

Časopis Slovenka – Sme hlasom našich detí

22. máj 2018
„Verím, že ak sa rodiny, v ktorých vyrastajú deti s akýmkoľvek znevýhodnením, spoja, vytvoria rodičovskú silu, ktorá dokáže uskutočniť zmenu.“ O tom je presvedčená naša Mgr. JANA LOWINSKI, štatutárna zástupkyňa združenia Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

STV2 – Família – Zákaz skákania

30. marca 2018
Učia sa žiť s “ inakosťou “ svojho syna. Slovenka Janka a Nemec Clemens sa zoznámili ako vrcholoví manažéri v nadnárodnej zahraničnej firme na Slovensku. Svojmu synovi venujú nadštandardnú osobnú i materiálnu starostlivosť, žijú striedavo v Nemecku aj tu u nás pri Piešťanoch. Na Slovensku ostali aj preto, že Janka sa rozhodla angažovať za práva ďalších rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Ako bývalá špičková manažérka to s nezlomnou vierou a húževnatosťou bezodplatne robí vo voľnom čase.
Janka hovorí: „Viem, že by bolo oveľa pohodlnejšie luxusne žiť sama pre seba a svoju rodinu v Nemecku, ale TU sme doma! A v tých mojich šialených občianskych aktivitách niekedy skáčem aj tam, kde je možno „skákať zakázané“, ale inak sa to nedá, ak chcete niečo dosiahnuť.“
Janka Lowinski, štatutárka našej Platformy rodín detí so zdravotným znevyhodnením, sa s manželom a synom rozhodli pootvoriť dvere do súkromia svojej rodiny. Nech sa páči pozrite si ďalší príbeh členky Platformy rodín v dokumente Família.

STV2 – Cesta – život s CDKL5

17. marca 2018
Alexandra Mikulec v relácii Cesta predstavila život s dieťaťom s genetickým ochorením CDKL5 a v krátkosti i činnosť Platformy rodín detí so ZZ.

TA3 – Hlavne spravy

17. marca 2018
Televízia TA3 odvysielala pekne spracovanú reportáž o inkluzívnom vzdelávaní novinárky Hany Džurnej. Reportáž začína od 16:15.

netky.sk – Každé dieťa musí mať možnosť rozvíjať sa, tvrdí Koalícia za spoločné vzdelávanie

22. február 2018
Na Slovensku vznikla vo februári Koalícia za spoločné vzdelávanie združujúca zatiaľ 13 členov. Mimovládne a profesijné organizácie učiteľov, odborníkov a zástupcov rodičov chcú spolupracovať a spoločne vyvíjať snahy o inkluzívne vzdelávanie všetkých detí na Slovensku, bez ohľadu na fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové a iné podmienky.

STV2 – Família – NE / BEZPEZPEČNÁ TRAŤ

16. júna 2016
Tatiana Bednáriková v relácii Família

STV2 – Família – Brankov iný svet

22. január 2016
Martin Dvorecký v relácii Família

TVJOJ – Otvorený list ministerstvu školstva

26. novembra 2017
Katarína Mažárová k Otvorenému listu Inklukoalície.

Novela zákona o Sociálnych službách zavádza povinnosť VUC preplácať služby Včasnej Intervencie

4. septembra 2017
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením už rok zdôrazňuje, že služba včasnej intervencie môže výrazne ovplyvniť životy rodín, ktorým sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím.

Pohoda 2017

27. júna 2017
Vďaka nadácii orange máme možnosť tlmočiť naše ciele na najvačšom festivale na Slovensku.

STV2 – Família – Iné farby života

11. septembra 2015
Mária Tomáško v relácii Família