KANCELÁRIA

 • Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

 • Právna forma: občianske združenie

 • Hálova 993/16, 851 01 Bratislava-Petržalka

 • (bočný bezbariérový vchod Strednej školy SPŠE)

 • Facebook: platformarodin

 • YouTube: Platforma rodin

SÍDLO A FAKTURAČNÁ ADRESA

 • Hálova 993/16, 851 01 Bratislava-Petržalka

 • IČO: 50525654

 • DIČ: 2120374135

 • IČ DPH: SK2120374135

 • Č. účtu: IBAN: SK7583300000002501100287