O NÁS

Platforma rodín je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Vznikla v roku 2014 ako občianska iniciatíva a formálne existuje od septembra roku 2016. Naším poslaním je podpora rodín detí so zdravotným znevýhodnením a obhajovanie ich práv.

Spájanie je cesta – spoločný život cieľ

Platforma rodín spája skúsenosti rodičov, partnerov, odborníkov, mimovládnych organizácií a vlastnú misiu.  Buduje silnú organizáciu, ktorá bude spájať rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, mimovládne organizácie a štát pre konečný cieľ, a tým je splynutie väčšinovej populácie s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a ich rodinami.

NAŠA VÍZIA

Všetky rodiny detí so zdravotným znevýhodnením sú rešpektované a žijú plnohodnotný život v spoločnosti.

PODPORU REALIZUJEME:

V programe #RodičiaRodičom

V programe #PresadzovaniePotrieb

  • Situáciu v rodinách približujeme kompetentným a snažíme sa o efektívnejšiu podporu začlenenia rodín do spoločnosti. Ročne zrealizujeme viac cca. 150 aktivít na presadzovanie práv detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín.

O NÁS

Platforma rodín je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Vznikla v roku 2014 ako občianska iniciatíva a formálne existuje od septembra roku 2016. Naším poslaním je podpora rodín detí so zdravotným znevýhodnením a obhajovanie ich práv.

Spájanie je cesta – spoločný život cieľ

Platforma rodín spája skúsenosti rodičov, partnerov, odborníkov, mimovládnych organizácií a vlastnú misiu.  Buduje silnú organizáciu, ktorá bude spájať rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, mimovládne organizácie a štát pre konečný cieľ, a tým je splynutie väčšinovej populácie s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a ich rodinami.

NAŠA VÍZIA

Všetky rodiny detí so zdravotným znevýhodnením sú rešpektované a žijú plnohodnotný život v spoločnosti.

PODPORU REALIZUJEME:

V programe #RodičiaRodičom

V programe #PresadzovaniePotrieb

  • Situáciu v rodinách približujeme kompetentným a snažíme sa o efektívnejšiu podporu začlenenia rodín do spoločnosti. Ročne zrealizujeme viac cca. 150 aktivít na presadzovanie práv detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín.

PREČO RODINY PODPORUJEME?

Väčšina detí so zdravotným znevýhodnením nemá od útleho veku zabezpečenú podporu vývinu, majú veľmi nízke šance dostať sa do škôl a dochádza k nárastu „núteného domáceho vzdelávania“. Taktiež nie sú zabezpečené odľahčovacie a opatrovateľské služby. Jeden rodič zostáva s dieťaťom nútene doma, stráca pracovné návyky a sociálne kontakty. Často sa ocitnú v beznádejnej situácii, sú vyčerpaní, nevedia ako si zabezpečiť príspevky a kompenzácie na dieťa. Žijú na hranici životného minima, nemôžu sa vrátiť do práce, pretože starostlivosť o dieťa s ťažkým zdravotným znevýhodnením zaberá 24 hodín denne.

Okrem odbornej podpory majú rodičia záujem aj o pohľad iného rodiča, kto podobnú situáciu zažil. Podporujeme rodičov pri zorientovaní sa v novej situácii po zistení, že ich dieťa má zdravotné znevýhodnenie, zdieľame naše skúsenosti pri zmierovaní sa, radíme v oblastiach vzdelávania, kompenzácií, sociálnych služieb a možnostiach stimulácií.

PREČO RODINY PODPORUJEME?

Väčšina detí so zdravotným znevýhodnením nemá od útleho veku zabezpečenú podporu vývinu, majú veľmi nízke šance dostať sa do škôl a dochádza k nárastu „núteného domáceho vzdelávania“. Taktiež nie sú zabezpečené odľahčovacie a opatrovateľské služby. Jeden rodič zostáva s dieťaťom nútene doma, stráca pracovné návyky a sociálne kontakty. Často sa ocitnú v beznádejnej situácii, sú vyčerpaní, nevedia ako si zabezpečiť príspevky a kompenzácie na dieťa. Žijú na hranici životného minima, nemôžu sa vrátiť do práce, pretože starostlivosť o dieťa s ťažkým zdravotným znevýhodnením zaberá 24 hodín denne.

Okrem odbornej podpory majú rodičia záujem aj o pohľad iného rodiča, kto podobnú situáciu zažil. Podporujeme rodičov pri zorientovaní sa v novej situácii po zistení, že ich dieťa má zdravotné znevýhodnenie, zdieľame naše skúsenosti pri zmierovaní sa, radíme v oblastiach vzdelávania, kompenzácií, sociálnych služieb a možnostiach stimulácií.

NAŠE CIELE

Naše logo predstavuje trojlístok, ktorý bežne nájdete na lúke. Ani rodiny detí so zdravotným znevýhodnením nechcú byť výnimočné či ojedinelé. Chcú byť ako bežný trojlístok. Chcú, aby ich deti mali možnosť chodiť aj do bežných škôlok a škôl a aby sa rodičia mohli vrátiť do práce s vedomím, že ich dieťa má zabezpečenú potrebnú starostlivosť. Netúžia po štvorlístku ako symbole výnimočného šťastia. Postačí im trojlístok, ktorý predstavuje normálny život.

NAŠI PARTNERI