Venujte 2% daní z príjmov Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Staňte sa aj vy nositeľmi zmeny. Pomôžte nám pokračovať v našej práci a žiť s našimi rodinami normálny život.

Vaše 2% z daní sú súčasťou Vášho povinného odvodu. Ich asignáciou prispejete k realizácií projektov Platformy rodín, ktoré predstavujú pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením novú životnú šancu.

Ako môžete poskytnúť 2% z Vašich daní?

2% z daní môžete poukázať v daňovom priznaní, ktoré je potrebné podať do 31.03.2022.
Ak ste zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane ich zamestnávateľ, môžete poukázať 2% z daní formou tlačív “Vyhlásenie” a “Potvrdenie o zaplatení dane”, ktoré doručíte na ktorýkoľvek daňový úrad v SR najneskôr 30.04.2022.

Údaje, ktoré budete potrebovať do tlačív:

IČO: 50525654
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
Ulica: Hálova
Súpisné/orientačné číslo: 993/16
PSČ: 851 01
Obec: Bratislava-Petržalka

Tlačivá: