Stanovisko: Platformy rodín k predstavenému zámeru reformy MPSVaR SR v oblasti posudkového systému a kompenzácií vrátane príspevku na osobnú asistenciu

14. júl 2020
Platforma rodín v zmysle presvedčenia, že Spájanie je cesta aj cieľ zdôrazňuje potrebu spoločnej dohody MPSVaR SR a mimovládnych organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným znevýhodnením. Pripravovaná reforma bude efektívnym riešením pre všetky strany, ak vznikne ako výsledok facilitovanej dohody za rokovacím stolom. #SpojmeSa

List: Od 1.6.2020 bude otvorený aj druhý stupeň Špeciálnych škôl

22. máj 2020
Občianske združenie Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením požiadalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky o prehodnotenie plánovaného rozsahu otvárania špeciálnych základných škôl. Na základe podnetov, s ktorými sa na nás obrátili aj rodičia detí navštevujúcich 2. stupeň špeciálnych základných škôl, sme urýchlene požiadali, ministerstvo aby opätovne zvážilo možnosť od 1. júna 2020 obnoviť vyučovanie aj na druhom stupni  špeciálnych základných škôl. Našej žiadosti bolo vyhovené, doslova obratom. ĎAKUJEME. #SpojmeSa
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-obnoveni-skolskeho-vyucovania-22-5-2020/

List: Platforma rodín krízovému štábu mimovládnych organizácií

2. máj 2020
Zaujímame sa aj o to čo bude po skončení pandémie. Poslali sme list krízovému štábu mimovládnych organizácií, kde upozorňujeme na riziko prežitia našich organizácii. A ako inak, navrhujeme možnosti riešenia. #SpojmeSa

Otvorený list: Sekundárna segregácia rodín detí so zdravotným znevýhodnením

13. november 2019
Zaslali sme otvorený list ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny ako reakciu na vyjadrenia k téme našej tlačovej konferencie.

Stanovisko: Výročná správa 2017_Platforma Rodín detí so ZZ

1. máj 2018
Dovoľte nám predložiť výročnú správu za prvý celý rok existencie nášho občianskeho združenia. Súčasne Vám chceme ešte raz poďakovať za všetky formy pomoci, ktoré ste Platforme rodín nezištne ponúkli a realizovali.

Otvorený list: Otvorený list k vzdelávacím programom pre deti so špeciálnymi potrebami v materských, základných a stredných školách na Slovensku

23. novembra 2017
Spoločne s ďaľšími organizáciami sme otvorenám listom oslovili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátny pedagogický ústav.

Stanovisko: k Vzdelávaciemu programu detí so ZZ pre MŠ

júl 2017
Zverejnený Štátny vzdelávací program zavádza MŠ povinnosťi ktoré nie je možné splniť.

Otvorený list: Otvorený list poradenským centrám

16. marca 2017
V marci 2017 sme listom povzbudili poradenské centrá k rozširovaniu služieb aj pre naše deti