Aktuality2020-05-11T18:48:48+02:00

Stratégia inkluzívneho vzdelávania – nekonečný príbeh s nejasným výsledkom?

V spolupráci v našimi partnermi v Koalícii za spoločné vzdelávanie (Inklukoalícia) sme pripomienkovali Stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní, ktorú do MPK predložilo ministerstvo školstva (proces LP/2021/659). S poľutovaním musíme konštatovať, že predkladaný materiál nespĺňa parametre

Otvorený list Vláde SR

Otvorený list Vláde Slovenskej Republiky k zavedeniu funkčnej participácie a zapojeniu občianskej spoločnosti pri prijímaní zmien. Podporte svojím podpisom otvorený list vláde k zmene systému spolupráce občianskej spoločnosti a vlády. Otvorený list (PDF)

Newsletter č.3/2020

Milí členovia a podporovatelia Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, v pandemickom období sa každý z nás dostal do situácií, ktoré  sme pred tým neriešili. Museli sme sa vysporiadať so zmenou

MATP – športovci s kombinovaným zdravotným znevýhodnením ukazujú verejnosti že aj oni vedia byť úspešní

24. júla 2020 Zvolen – Zažiť pocit prekonania samého seba a dosiahnutia osobného úspechu je to čo už druhý rok zabezpečuje organizácia Špeciálne Olympiády Slovensko. Pre športovcov s kombinovaným zdravotným znevýhodnením bol pripravený unikátny

Platforma reaguje na potreby rodín detí so ZZ, a tak aj napriek prázdninám sme pre rodičov a odborníkov pripravili prednášku/workshop „Práva detí so zdravotným znevýhodnením v sociálnej oblasti a vo vzdelávaní“.

Prednášky sa budú realizovať 17.7.2020 v Košiciach, 18.7.2020 a 25.7.2020 v Poprade. Edukatívne workshopy realizujeme s podporou: Nadačného fondu Dell v Nadácii Pontis a Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 v rámci projektu Projekt „Spájanie je cesta aj

Šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta k inklúzii. Podpor Deklaráciu Inklúzie, ktorá informuje verejnosť, že aj športovci s intelektuálnym znevýhodnením sú medzi nami. Pridaj sa, Potrebujeme Ťa.

NA ŠPORTOVCOV S INTELEKTUÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM JE ZABÚDANÉ. 23. júna 2020 Bratislava – Špeciálne olympiády Slovensko upozorňujú na to, že aj športovci s intelektuálnym znevýhodnením sú medzi nami. Už nechcú byť ticho a dlhšie už nemôžu

Load More Posts