Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením (ZZ) považuje zavedenie dostupného a kvalitného systému včasnej intervencie za prioritu už od roku 2015. V tejto oblasti aktívne a konzistentne postupuje v zmysle dohody mimovládnych organizácií z októbra 2018, kedy Platforma dostala mandát túto tému presadzovať v spolupráci s kompetentnými inštitúciami a odborníkmi. Celý článok si prečítajte TU!