Na čo máme nárok
KOMPENZÁCIE
SOCIÁLNE SLUŽBY
VZDELÁVANIE
Žiadosti a odvolania
Sociálna kalkulačka
Inklulinka
Laické poradenstvo

Milý rodič,

si v situácii, ktorá je pre Teba nová a našla Ťa nepripraveného. Zistenie, že Tvoje dieťa má zdravotné znevýhodnenie, vyvoláva množstvo otázok, na ktoré teraz nevieš nájsť odpoveď. Chceme Ti povedať, že nie si sám. Určite nájdeš ľudí pripravených Ti poradiť a pomôcť.

Máš na výber, či sa necháš odradiť ľútosťou a predsudkami okolia, alebo to bude pre Teba výzva na hľadanie spôsobov, ako danú situáciu zvládnuť. Postupne nájdeš informácie a vlastné zručnosti, ktoré Ťa posunú ďalej. Pri svojich rozhodnutiach pozeraj do budúcnosti – aj keď vieme, že je to niekedy ťažké. Mysli na všetkých členov rodiny vrátane seba. Poznaj svoje práva, pretože Tvoja nevedomosť limituje aj Tvoje dieťa. Hlás sa k svojim právam rovnocenne a slušne a staň sa partnerom pre odborníkov. Cesta je dlhá a plná sebazapierania, no oplatí sa ňou kráčať.

Teš sa z maličkostí, ktoré Ťa posúvajú vpred. Tvoja jedinečná životná skúsenosť môže raz obohať iných.

Áno – aj Ty môžeš byť nositeľom zmeny!

Veľa energie a síl želajú 

                                                                        rodičia z Platformy rodín

Milý rodič,

si v situácii, ktorá je pre Teba nová a našla Ťa nepripraveného. Zistenie, že Tvoje dieťa má zdravotné znevýhodnenie, vyvoláva množstvo otázok, na ktoré teraz nevieš nájsť odpoveď. Chceme Ti povedať, že nie si sám. Určite nájdeš ľudí pripravených Ti poradiť a pomôcť.

Máš na výber, či sa necháš odradiť ľútosťou a predsudkami okolia, alebo to bude pre Teba výzva na hľadanie spôsobov, ako danú situáciu zvládnuť. Postupne nájdeš informácie a vlastné zručnosti, ktoré Ťa posunú ďalej. Pri svojich rozhodnutiach pozeraj do budúcnosti – aj keď vieme, že je to niekedy ťažké. Mysli na všetkých členov rodiny vrátane seba. Poznaj svoje práva, pretože Tvoja nevedomosť limituje aj Tvoje dieťa. Hlás sa k svojim právam rovnocenne a slušne a staň sa partnerom pre odborníkov. Cesta je dlhá a plná sebazapierania, no oplatí sa ňou kráčať.

Teš sa z maličkostí, ktoré Ťa posúvajú vpred. Tvoja jedinečná životná skúsenosť môže raz obohať iných.

Áno – aj Ty môžeš byť nositeľom zmeny!

Veľa energie a síl želajú 

rodičia z Platformy rodín

 • Každé dieťa chce zažívať objatie, pocit blízkosti a istoty.

 • Každé dieťa má svoje prežívanie, potreby, rytmus života. Dôležité je dieťa pozorovať, načúvať mu a naučiť sa ho rešpektovať.

 • Každé dieťa je v prvom rade dieťaťom, ktoré sa chce smiať, hrať a tráviť čas s blízkymi.

 • Dieťa je ovplyvňované aj prístupom nás, rodičov. Sebadôvera dieťaťa závisí od dôvery, ktorú dieťaťu prejavujeme.

 • Každé dieťa je iné i napriek rovnakej diagnóze. Terapie, stimulácie a kompenzačné pomôcky je potrebné riešiť individuálne. Neporovnávajte preto svoje dieťa s ostatnými, ale prijmite ho také, aké je a zahŕňajte ho láskou.

 • Dieťa je schopné rozvíjať sa a napredovať, keď mu vytvoríte podmienky.

 • Dieťa potrebuje stimulácie včas, to znamená čo najskôr po narodení.

 • Je dôležité rozvíjať senzorickú, motorickú, kognitívnu, aj mentálnu stránku dieťaťa.

 • Stimulácia vývinu dieťaťa je beh na dlhú trať, ale vynaložené úsilie prináša ovocie.

 • Rodič najlepšie pozná povahu, zvyky a špecifiká dieťaťa. Je preto pre odborníkov tým najlepším partnerom pri rozvíjaní potenciálu svojho dieťaťa.

 • Dieťa sa rozvíja vďaka spolupráci rodičov a odborníkov. Rodičia dokážu svojmu dieťaťu vytvoriť podnetné prostredie a priestor na stimuláciu aj doma.

 • Najvhodnejšie terapie by mali odporučiť odborníci interdisciplinárne na základe dôslednej diagnostiky a konzultácie
 s rodičmi.

 • Menej je niekedy viac.