KOMPENZÁCIE ŤZP

  • Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len ŤZP) poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu.

  • Nie je daná spodná hranica veku, kedy môže byť dieťa posúdené ako osoba s ŤZP. Obmedzenie vekom je len pri príspevku na opatrovanie, o ktoré je možné požiadať až od 6. roku dieťaťa.

  • Na kompenzačné príspevky nevzniká nárok automaticky.
    Vždy sa individuálne posudzujú konkrétne zdravotný stav, sociálne dôsledky ŤZP a tiež aj majetkové pomery. Sociálne dôsledky ŤZP sa posudzujú ako znevýhodnenie v porovnaní s osobou bez postihnutia rovnakého veku a za rovnakých podmienok, ktoré nie je osoba s TŽP schopná prekonať sama. Napr. ak 6-ročné dieťa nedokáže rozprávať, je znevýhodnené v porovnaní s dieťaťom bez postihnutia.

Ak k uvedeným informáciám máte nejaké otázky, napíšte nám na info@inklulinka.sk.

DRUHY KOMPENZÁCIÍ
POSTUP PRI VYBAVOVANÍ
PREUKAZ ŤZP
PARKOVACÍ PREUKAZ
OSOBNÁ ASISTENCIA
OPATROVANIE
HYGIENA, ŠATSTVO A BYT
DIÉTNE STRAVOVANIE
PREPRAVA
STAROSTLIVOSŤ O PSA
KÚPA, ÚPRAVA A VÝCVIK POMÔCKY
OPRAVA POMÔCKY
ZDVÍHACIE ZARIADENIE
POHONNÉ HMOTY
PRACOVNÝ ASISTENT
KONCESIONÁRSKE POPLATKY
ÚPRAVA BYTU, DOMU, GARÁŽE
KÚPA AUTA
ÚPRAVA AUTA