O čom je kampaň #VidimToPodstatne

V koncepte sa zameriavame na deti so ZZ zdravotným znevýhodnením, ktoré pri prvých pokusoch o zaradenie sa do normálneho bežného života zlyhávajú, čo je úplne prirodzené. Náš pohľad sa však vždy sústreďuje na tú podstatnejšiu časť, a to samotný fakt, že potrebujú dostať rovnakú šancu začleniť sa ako všetky deti. Či už v škole, v krúžkoch, alebo pri športe. Vnímajme ich schopnosti a potenciál, nie obmedzenia a nálepky. Rovnako chceme povzbudiť rodičov k „lámaniu bariér“ spoločnému odstraňovaniu bariér a hľadaniu riešení a cesty na začlenenie rodiča aj dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do bežného života.

V kampani využívame viacero komunikačných kanálov – vytvorili sme videospot, rozhlasový spot, tlačové formáty a spolupracujeme s viacerými známymi slovenskými influencermi. Celú kampaň na sociálnych sieťach spája hashtag #VidimToPodstatne.

Pozrite si náš spot a naše kľúčové vizuály a skúste aj vy v deťoch so zdravotným znevýhodnením nájsť to podstatné.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Partneri kampane