Vítame Vás na informačnom portáli pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením a pre odborníkov s nimi spolupracujúcich. Je to jediný portál na Slovensku, kde na jednom mieste nájdete všetky informácie o právach, ktoré deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny majú.

Spracovala: Ing. Ľudmila Belinová
Aktualizované: 30.11.2020