Pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny z Ukrajiny

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením ponúka všetkým (bez ohľadu na vek) – služby, podporu a poradenstvo prostredníctvom rôznych organizácií zastupujúcich ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo poskytovateľov odborných služieb na tejto webovej stránke. 

Slovensky
English

Informácie pre ľudí ochotných pomôcť.

Ak chcete pomôcť ponúknutím zabezpečenia nevyhnutných špecifických potrieb pre zdravotne znevýhodnených utečencov, alebo ponúkate inú konkrétnu formu pomoci ľuďom so zdravotným znevýhodnením utekajúcim pred vojnou, zaregistrujte sa vo formulári.

My Vašu ponuku pomoci následne spracujeme s vaším súhlasom prípadne aj zverejníme a ozveme sa Vám, keď bude Vašu pomoc niekto potrebovať. Pravdepodobne Vás nebudeme kontaktovať hneď, Vaša pomoc však bude čoskoro potrebná.

Ďakujeme Vám za dôveru!

PONÚKAM POMOC

Užitočné odkazy – centrá sústreďovanej pomoci pre jednotlivé znevýhodnenia:


Information for people who want to help.

If you want to help by securing the necessary specific needs for refugees with disabilities or offer another form of help for people with disabilities who are fleeing war, please register with one of the forms.

We will process your offer, publish it with your approval and contact you if your help would be needed. We won’t contact you right away, but your help will be needed soon.

Thank you for trusting us!

I WANT TO HELP

Usefull links 


Môžete nás podporiť aj finančne.

Podporte nás

Spolupracujeme s

Spojená výzva mimovládnych organizácií – #KtoPomozeUkrajine je online platforma, ktorá zastrešuje rôzne formy pomoci občanom Ukrajiny, ktorí sú nútení opustiť svoj domov kvôli ozbrojenému konfliktu a prichádzajú na Slovensko. Každý obyvateľ Slovenska môže ponúknuť pomoc podľa svojich možností, či už je to ubytovanie, doprava, psychologická alebo sociálna podpora alebo iné. Platforma buduje silnú sieť jednotlivcov aj organizácií, pripravených pomôcť občanom Ukrajiny a prepojí ich priamo s potrebami ľudí v núdzi.