LAICKÉ PORADENSTVO

Laické poradkyne sú tu pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ktorí potrebujú pomoc a chcú radu od niekoho, kto si obdobnými situáciami už prešiel a dokáže ich správne nasmerovať.

Sú to tiež rodičia zdravotne znevýhodnených detí, majú cenné skúsenosti a vedomosti, o ktoré sa s vami radi podelia. Dodržiavajú etický kódex a absolvovali 120 hodín vzdelávania s odborníkmi, aby ich poradenstvo bolo bezpečné a aby vám naozaj pomohlo. V prípade potreby vás laická poradkyňa odkáže na odborníkov.

LAICKÉ PORADENSTVO

Laické poradkyne sú tu pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ktorí potrebujú pomoc a chcú radu od niekoho, kto si obdobnými situáciami už prešiel a dokáže ich správne nasmerovať.

Sú to tiež rodičia zdravotne znevýhodnených detí, majú cenné skúsenosti a vedomosti, o ktoré sa s vami radi podelia. Dodržiavajú etický kódex a absolvovali 120 hodín vzdelávania s odborníkmi, aby ich poradenstvo bolo bezpečné a aby vám naozaj pomohlo. V prípade potreby vás laická poradkyňa odkáže na odborníkov.

Ak sa Vám táto myšlienka páči a: