Vyúčtovanie poskytnutej dotácie TTSK účelovo viazanej na priame náklady súvisiace s potlačením pandémie Covid19.

Záverečná správa a vyúčtovanie (PDF)