Každý z nás môže byť nositeľom zmeny. Aj každý rodič dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, ktorý dnes vie na čo má jeho dieťaťa právo, kde nájsť žiadosti a ako ich vyplniť.

S radosťou môžeme potvrdiť, že minimálne 109 rodičov, ktorí sa zúčastnili workshopov Platformy rodín to už vie. S podporou Nadačného fondu Dell v Nadácii Pontis, sme mohli v júli až septembri 2020 zorganizovať 5 workshopov o právach detí so zdravotným znevýhodnením v Košiciach, Prešove, Zvolene, Bratislave a Poprade.

Workshopy facilitovali právnička Katarína Fedorová a senior laická poradkyňa Ľudmila Belinová, ktoré majú v oblastiach kompenzácií, sociálnych služieb a vzdelávania dlhoročné skúsenosti.

Rodičia mali na workshopy veľmi pozitívnu spätnú väzbu, z dotazníkov spokojnosti vyšla známka 1,04. Z osobných vyjadrení rodičov vyberáme:

  • „Oceňujem Vašu snahu pomáhať nám. Je úžasné, že existuje niekto, kto nám „otvára oči“, vedie nás tým správnym smerom a chápe naše obavy, potreby, problémy…“
  • „Oceňujem, že tu bol človek z praxe. Konkrétne prípady boli poučné pre moju súčasnú situáciu.“
  • „Výborne odprezentované, jasne, stručne aj zaujímavo.“
  • „Ďakujem za skvelé informácie a rady.”

Projekt zabezpečil aj natočenie webinárov na témy: Práva ľudí so zdravotným znevýhodnením v oblasti kompenzácií, sociálnych služieb a vzdelávania. Webináre budú sprístupnené pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením na webe www.platformarodin.sk.

Okrem posilnenia rodičov formou zvýšenia ich vedomostí o právach detí majú obdobnú funkciu posilnenia rodičov aj laickí rodičovskí poradcovia, ktorí  vďaka projektu absolvovali mentoring v organizácii Ipečko. Vďaka mentoringu majú predpoklad lepšie zvládať náročné situácie, nevyhoria vo svojej činnosti a podporia tak oveľa viac rodín s pravdepodobnosťou, že túto prácu budú robiť lepšie a dlhodobo.