Včasnú intervenciu chápeme v tomto texte v širšom kontexte ako podporu pre dieťa aj rodinu od zistenia rizika oneskoreného vývinu alebo potvrdenia diagnózy až po tranzíciu do školského zariadenia. Na Slovensku je v populačnom ročníku 3044 detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré túto podporu potrebujú. Celý článok si prečítajte TU!