Platforma rodín rozvíja sieť laických poradcov o ďalších 14 rodičov. Laickí poradcovia sú rodičia zdravotne znevýhodnených detí, majú cenné skúsenosti a vedomosti, o ktoré sa s vami radi podelia. Dodržiavajú etický kódex a absolvujú do marca 2022 120 hodín vzdelávania s odborníkmi, aby ich poradenstvo bolo bezpečné a aby iným rodičom naozaj pomohlo.

Na kontinuálnu podporu všetkých laických poradcov organizujeme spoločné vzdelávania všetkých 28 poradcov, aby okrem nových vedomostí mali príležitosť aj vzájomne zdieľať skúsenosti.

6 vzdelávaní laických poradcov na prehĺbenie digitálnych zručností budeme realizovať v priebehu roka 2022.

Vzdelávania budú prebiehať v rámci projektu Informačno-komunikačné technológie Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Projekt a jeho výsledok podporil SK-NIC, a to v rozsahu a znení akceptovanom pre SK-NIC.

Myšlienka podpory laických poradcov a nimi znásobenej podpory pre rodičov detí s akýmkoľvek znevýhodnením oslovila hodnotiteľov a náš projekt bol vybraný ako jeden z 12 podporených z celkového počtu 176 žiadostí.