Budeme rukojemníkmi rozhodovania od stola každý Boží rok, keď sa rozhoduje o priznaní zvyšovania výšky dvoch najdôležitejších príspevkov pre vedenie dôstojného života ľudí so zdravotným znevýhodnením, ich opatrovateľov a osobných asistentov?

Platforma rodín dlhodobo komunikuje a neprestane presadzovať potrebu stanovenia transparentného a spravodlivého VALORIZAČNÉHO MECHANIZMU oboch najdôležitejších príspevkov. V roku 2018 sme preto boli schopní vyjadriť svoj názor verejne pred NRSR a po dekáde živorenia dostať príspevky v priebehu dvoch rokov na úroveň čistej minimálnej mzdy, no stačí rok, aby sme znova začínali dokazovať, či hranica chudoby bude opäť kritérium pre kvalitu našich životov. Nechceme byť rukojemníkmi, pýtame si len spravodlivý valorizačný mechanizmus. A áno sme pripravený spolupracovať na reformách, ktoré budú viesť k udržateľnosti financovania tejto krajiny, sme predsa jej súčasťou!!! Žiadame však rezort financií aby sa najskôr riadne oboznámilo s problematikou, ktorou argumentuje v uplatnených pripomienkach k návrhu nariadenia vlády SR na určenie sadzby  na osobnú asistenciu a súm PP na opatrovanie a až potom rozhodovalo. Ohradzujeme sa voči konštatovaniu ministerstva financií, že základný príspevok na opatrovanie už dnes zabezpečuje opatrovateľovi príjem nad úrovňou hranice rizika chudoby a je porovnateľný s príjmom zamestnancov v tejto oblasti. Práca, ktorú poberateľ opatrovateľského príspevku vykonáva má vyššiu náročnosť ako zodpovedá prvému stupňu náročnosti práce podľa Zákonníka práce a navyše, opatrovanie vykonáva vždy viac ako 8 hod. denne. Argument, že ich príjem  je porovnateľný s príjmom zamestnancov v tejto oblasti teda neobstojí. Neformálni opatrovatelia majú navyše oproti zamestnancom znevýhodnené postavenie, keďže nemajú nárok na nemocenské počas PN, na dávku v nezamestnanosti, ani na materské.