Platforma rodín 5.2.2021 pripomienkovala Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím (PRŽPOZP) na roky 2021 – 2030 – dokument, ktorý popisuje kroky, ktorými sa Slovensko posunie k plneniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Doplnili sme opatrenie o tom, aby deti so zdravotným znevýhodnením mali v škôlkach a školách podporu vo forme pedagogických asistentov, špeciálnych pedagógov, psychológov, pomocných vychovávateľov a zdravotných sestier. Celé znenie pripomienok nájdete TU!