Aktuality2020-05-11T18:48:48+02:00

Pripomienkovanie Záverečnej správy o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020

Na základe podnetov rodín detí so zdravotným znevýhodnením priebežne monitorujeme plnenie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, podieľame sa na príprave alternatívnych správ o plnení Dohovoru a navrhujeme opatrenia do Národného programu životných podmienok

Tlačová konferencia pri príležitosti 10. výročia ratifikácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Dňa 25. júna uplynulo 10 rokov od ratifikácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti sme prijali pozvanie komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej na tlačovú konferenciu, kde sme spoločne so zástupcami ďalších strešných

Vyjadrenie Platformy rodín k navýšeniu opatrovateľského príspevku a pozastaveniu hodinovej sadzby osobnej asistencie

17.6.2020 K návrhu nariadenia vlády, ktorým sa upravuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie z dnešného rokovania Vlády SR poskytujeme na základe oslovenia médií nasledovné stanovisko: Vítame, že

Newsletter č.2/2020

Milí rodičia, podporovatelia a priatelia, Svetlo sveta uzrel Newsletrer č.2/2020, ktorý Vám s radosťou posielame. Je nám potešením, že Vás takto pravidelne budeme informovať o novinkách z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Od 3.júna budú môcť deti so zdravotným znevýhodnením navštevovať svoje denné centrá v rámci ambulantných sociálnych služieb.

Od 3.júna budú môcť deti so zdravotným znevýhodnením navštevovať svoje denné centrá v rámci ambulantných sociálnych služieb. Na základe našej minulotýždňovej žiadosti adresovanej  štátnej tajomníčke Soni Gaborčákovej ako aj s podporou  spoločného komunikovania odporúčaní k

Newsletter 1/2020

Milí rodičia, podporovatelia a priatelia, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením Vám v tomto pre nás všetkých “zvláštnom” období posiela pozitívne správy. Prečítajte si ako ľahšie sa dá

Load More Posts