Občianske združenie Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením požiadalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky o prehodnotenie plánovaného rozsahu otvárania špeciálnych základných škôl. Na základe podnetov, s ktorými sa na nás obrátili aj rodičia detí navštevujúcich 2. stupeň špeciálnych základných škôl, sme urýchlene požiadali, ministerstvo aby opätovne zvážilo možnosť od 1. júna 2020 obnoviť vyučovanie aj na druhom stupni  špeciálnych základných škôl. Našej žiadosti bolo vyhovené, doslova obratom. ĎAKUJEME. #SpojmeSa

» Žiadosť o prehodnotenie plánovaného rozsahu otvárania špeciálnych základných škôl (pdf)

» https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-obnoveni-skolskeho-vyucovania-22-5-2020/