Ak ste 20. februára nemali možnosť sledovať Dámsky klub na RTVS, v ktorom vystúpila naša členka Katka Brešťanská a JUDr. Katarína Fedorová, ktorá Vám radí prostredníctvom právnej poradne na našej webovej stránke, môžete si záznam tejto relácie pozrieť aj v archíve RTVS na: archív RTVS – Dámsky klub_Streda 20.02.2019 12:20